Banka Hukuku | Florya Hukuk

Florya Hukuk olarak banka tarafına açılan ve aleyhe açılan davalar sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, Hukuki görüş verilmesi gibi Banka Hukuku davalarınızı en etkin şekilde çözümlüyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Banka Hukuku
Bankacılık ve finans avukatlarımız, Bankalara, finans,varlık yönetim şirketlerine, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet vermekteyiz.

Florya Hukuk Bürosu; banka hukuku alanında hak ve alacakların takibi, kiralama,uluslararası ticaret finansmanı, ipotek ve teminatlı işlemler, kredi sözleşmeleri, leasing ve factoring işlemleri ve bunlardan kaynaklan uyuşmazlıkların çözümü noktasında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Ayrıca kredi kullananlara, mali müşavirlere, yatırım bankaları ve benzeri finans kurumlarına ihtiyaç duydukları ve hukuki boyutu haiz olan finansal meselelere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Banka Hukuku Nedir?

Banka hukuku, her hukuk dalı gibi (iş hukuku,ticaret hukuku gibi) bankayı merkez alarak bankayı ve bankanın hukuki işlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Banka Hukukunda Hizmet Sunduğumuz Alanlar ; 

  • Kiralama
  • Kredi Sözleşmeleri
  • Şirket Finansmanı
  • Mal ve Proje  Finasmanı
  • Yapısal Finans
  • Uluslararası  Ticaret Finansmanı
  • Kurumsal Finansman
  • Sermaye Piyasaları
  • Şirket Finansmanı
  • Yapılandırılmış  Finansman