İcra Takipleri | Florya Hukuk

Florya Hukuk olarak ilamsız takip, kambiyo senetlerine özgü takip, ilamlı takip gibi birçok İcra Takibi ile ilgili tüm sorunlarınızı profesyonel ekibimizle yasal süreçlerle çözüme kavuşturuyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
İcra Takipleri
Tahsilat, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemleri, borçlu alacaklı lehine toplantılara iştirak etmek iflas talebi veya iflasın ertelenmesi gibi davalarının takibi ile ilgili tüm konularda hizmet vermekteyiz.

Florya Hukuku Büromuz; Türkiye'de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın icra takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.

 

İcra Takipleri Nedir?

İcra Takipleri, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi gibi durumlarda alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere icra müdürlüğü yanında başlattığı takip işlemleridir. İcra bir mahkeme kararına göre başlatılan bir icra türüdür.

İcra Takiplerinde Sunduğumuz Hizmetler

  • Uluslararası banka ve finans kurumlarının Türkiye de yapmak istedikleri her türlü yatırım ve projelerde  hukuki danışmanlığın verilmesi;
  • Bankacılık ile ilgili her türlü kredi ve finansman sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve hukuki görüşün bildirilmesi;
  • Temlikname metinlerinin hazırlanması; ipotek tesis ve fek evrakının kontrol edilmesi; finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin düzenlenmesi  gibi bireysel ve kurumsal bankacılık işlemlerinde gerekli hukuki desteğin sağlanması;
  • Özel metinli Teminat mektupları (Türkçe/İngilizce) hakkında yazılı ve sözlü görüşün verilmesi;
  • Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili hukuki görüş bildirerek; banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takiplerinin yapılması;
  • Banka ve finansal kurumların:  ipotek, teminat,  kredi, leasing ve faktoring gibi işlemlerinden doğabilecek  her türlü davalarda vekillik hizmetlerinin verilmesi