Miras Hukuku | Florya Hukuku

Florya Hukuk olarak yaşayacağınız miras davalarında her türlü hukuki işlemlerinize profesyonel ekibimizle birlikte çözüme kavuşturmak istiyoruz. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Miras Hukuku
Miras ihtilafları,Miras paylaşımı ve muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları, ölüme bağlı tasarrufların iptali gibi her türlü konuda, danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Florya Hukuk Büromuz, miras hukuku alanında ortaya çıkan her türlü sorunu çözüme ulaştırmada profesyonel ve çözüm odaklı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Miras Hukuku Nedir?

Miras Hukuku, kişilerin gerçek ölümü veya gaipliği halinde, miras sahibinden geriye kalan mal varlığının kimelere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras Hukukunda Sunduğumuz Hizmetler

 • Mirasın reddi
 • Mirastan feragat
 • Iskat
 • Mirasçılık belgesinin alınması
 • Miras paylarının devri
 • Miras ortaklığı için temsilci atanması
 • İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi
 • Miras sebebiyle istihkak davaları
 • Miras sebebiyle açılacak izaleyi şüyu davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Mirasta iade davası
 • Miras sözleşmesi
 • Vasiyetname düzenlemesi
 • Miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi